Grāmatvedības uzskaites kārtošana saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

Aktuālā informācija uzņēmuma efektīvai vadīšanai.

Mūsu klienti samazina izmaksas, kas saistītas ar grāmatvedības organizāciju uzņēmumā.

Mūsu misija

Nodrošināt klientiem savlaicīgu, precīzu un efektīvu grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un starptautiskajiem standartiem.

Klientiem mēs piedāvājam:

  • Grāmatvedības uzskaites kārtošanu.
  • Pieeju grāmatvedības un finanšu informācijai on-line režīmā.
  • Iespējas pieņemt vadības lēmumus, kas balstīti uz uzticamu informāciju.
  • NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izveide un aktualizācija.

Mūsu pakalpojumi

Grāmatvedības apkalpošana

Pilna klāsta grāmatvedības pakalpojumi jebkuras juridiskās formas un darbības veida uzņēmumiem.

Komunikācija ar valsts institūcijām

Nodokļu atskaišu sagatavošana, iesniegšana un klientu interešu pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā.

Finanšu plānošana

Finanšu plānošanas un vadības uzskaites sistēmu izveidošana un ieviešana.

Statistika

Atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm.

Audits

Atbalsts un klientu interešu pārstāvēšana finanšu pārskatu audita veikšanā.

Personāla uzskaite

Darba līgumi, rīkojumi, darba laika uzskaite.

NILLTPFN un sankciju riska pārvaldīšana

Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izveide un aktualizācija

Sagatavošanās licencēšanai un VID pārbaudēm

Personāla apmācība

Kontakti

+371-67331083
+371-29421649

info@ibilance.lv
www.ibilance.lv

Pulkveža Brieža iela 6-1a,
Rīga, LV-1010