Grāmatvedības uzskaites kārtošana saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

Aktuālā informācija uzņēmuma efektīvai vadīšanai.

Mūsu klienti samazina izmaksas, kas saistītas ar grāmatvedības organizāciju uzņēmumā.

Mūsu misija

Nodrošināt klientiem savlaicīgu, precīzu un efektīvu grāmatvedības uzskaites kārtošanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un starptautiskajiem standartiem.

Klientiem mēs piedāvājam:

 • Grāmatvedības uzskaites kārtošanu.
 • Pieeju grāmatvedības un finanšu informācijai on-line režīmā.
 • Iespējas pieņemt vadības lēmumus, kas balstīti uz uzticamu informāciju.
 • Atbalstu NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmu izveidošanā un aktualizēšanā.

Mūsu pakalpojumi

Grāmatvedības apkalpošana

Pilna klāsta grāmatvedības pakalpojumi jebkuras juridiskās formas un darbības veida uzņēmumiem.

Komunikācija ar valsts institūcijām

Nodokļu atskaišu sagatavošana, iesniegšana un klientu interešu pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā.

Finanšu plānošana

Finanšu plānošanas un vadības uzskaites sistēmu izveidošana un ieviešana.

Statistika

Atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm.

Audits

Atbalsts un klientu interešu pārstāvēšana finanšu pārskatu audita veikšanā.

Personāla uzskaite

Darba līgumi, rīkojumi, darba laika uzskaite.

Pakalpojumi NILLTPFN jomā

Iekšējās kontroles sistēmas (IKS), sagatavošanās VID pārbaudēm

Iekšējās kontroles sistēmu izveidošana un aktualizēšana, ņemot vērā NILLTPFN likuma subjekta darbības veidu, pakalpojumus un to piegādes kanālus, organizācijas struktūru, klientus un tiem piemītošus riskus.

Personāla apmācība

Šobrīd tiek piedāvāta jauna apmācības programma, kas organizēta vebināru veidā.

 • NILLTPFN, sankcijas – definīcijas, skaidrojumi
 • Starptautiskie standarti un organizācijas
 • LR normatīvie akti un to piemērošana
 • Atbildība par NILLTPFN un Sankciju likumu pārkāpumiem
 • Iekšējās kontroles sistēma (IKS)
 • Klienta izpēte

 • Uz risku balstīta pieeja (risk - based approach)
 • EK pārnacionālais NILLTF risku novērtējuma ziņojums
 • Latvijas nacionālais un sektoru NILLTF risku novērtējuma ziņojumi
 • Savas darbības risku novērtējums
 • Klientu risku profils
 • Risku paaugstinošie faktori
 • Klientu riska novērtējuma sistēmas izveidošana
 • Klientu akceptēšanas politika

 • Kad ir veicama klienta izpēte
 • Klienta identifikācija un datu pārbaude
 • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana
 • Pārbaude sankciju sarakstos
 • Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana
 • Darījuma attiecību mērķis un klienta saimnieciskā darbība
 • Klienta identifikācijas anketa un sākotnējās izpētes dokumentācija

Kontakti

+371-67331083
+371-29421649

info@ibilance.lv
www.ibilance.lv

Pulkveža Brieža iela 6-1a,
Rīga, LV-1010